Stadsvernieuwingsproject ‘Ecodroom’ – Geel

Stadsvernieuwingsproject ‘Ecodroom’ – Geel

Het stadsvernieuwingsproject Ecodroom kadert, met de ontwikkeling van de oude zwembadsite, in een strategische vernieuwing van publieke ruimten in het centrum van Geel als motor voor duurzame stadsontwikkeling.

Het project behelst een gemengde ontwikkeling met een gevarieerd aanbod aan woningtypes (lofts, appartementen, seniorenflats en sociale huisvesting), ruime en levendige dienstenvoorzieningen en commerciële ruimten.

Het aaneengesloten volume van het bouwblok benadrukt de collectiviteit, terwijl de individuele woonkwaliteit voor de bewoners wordt gegarandeerd door een interessante afwisseling in het aantal bouwlagen, gaande van 3 tot 5 bouwlagen bovengronds. Door deze variatie blijven het binnengebied en de aanliggende woningen in de Patronaatstraat goed bezond tijdens de middag en de vroege avond.

De doorsnijding van het gehele bouwblok brengt een nieuwe informele passage tot stand. Deze passage versterkt de relatie tussen de achterliggende bestaande sociale woningen en de Werft. Ondergronds situeert zich een parking bestaande uit 2 lagen. De toegangen tot de woningen liggen gegroepeerd aan de binnenzijde van het bouwblok die als één groene binnentuin wordt vormgegeven. Dit bevordert de relaties tussen bewoners onderling en met passanten die het bouwblok doorkruisen om het centrum te bereiken. De dualiteit van rode gevelsteen aan de buitenzijde en witte bepleistering aan de binnentuin benadrukt deze opdeling.

De compacte vormgeving zorgt voor een duurzaam gebouw dat volledig beantwoordt aan de noden van deze tijd. De collectiviteit van het geheel komt eveneens ten goede aan het efficiënt ruimtegebruik van de schaarse open ruimte binnen de stad.

Technische info

Opdrachtgever

Ecodroom

Locatie

Geel

Ontwerpteam

Archiles Architecten, Hub Architecten

Periode

2009 – 2014

Oppervlakte

28.500,00 m²

Status

Uitgevoerd

Fotografie

© Ilse Liekens