Missie / Visie

Missie / Visie

Onze kijk op de omgeving

Architectuur kan een sleutelrol opnemen in de vele uitdagingen waaraan de wereld vandaag onderhevig is; denk maar aan het brede duurzaamheidsvraagstuk, de mobiliteitstransitie of de verstedelijking binnen het specifieke Vlaamse landschap. Onvermijdelijk spreekt architectuur zich ook uit over andere maatschappelijke veranderingen zoals nieuwe onderwijsvormen, deeleconomie, de vergrijzing, het ‘nieuwe’ werken…
Goed doordachte ontwerpen kunnen actief inspelen op deze ontwikkelingen, antwoorden zoeken en die letterlijk mee vorm geven. Tegelijk staat kwaliteitsvolle architectuur zelf hoe langer hoe meer onder druk omwille van de focus op kostprijs maar ook de sterk toenemende complexiteit en regelgeving. Dit geheel in balans brengen met oog voor alle belanghebbenden is de uitdaging voor ons als ontwerpers.

Onze antwoorden

Om een antwoord te bieden op deze complexe vraagstukken zetten wij sterk in op ontwerpend onderzoek. Met een open geest en ruime blik worden diverse opties getoetst om tot een gefundeerd en relevant ontwerp te komen binnen de maatschappelijke context.

Tijdens het ontwerpen stellen we alles in vraag, tasten we denkkaders en grenzen af en zijn ons steeds bewust van de diversiteit aan gebruikers. Op die manier kunnen we telkens het verschil maken.
Onze focus ligt op het bedenken van functionele oplossingen die zich integreren in hun specifieke omgeving en waarbij veel aandacht wordt besteed aan de beleving van de gebruikers en het esthetische aspect van een ontwerp.

Onze ontwerpen onderscheiden zich door de meerwaarde die – al dan niet latent – aanwezig is. We trachten om telkens meer te bieden dan enkel een antwoord op de letterlijke vraag en kijken verder dan louter het hier en nu.

Archiles architecten onderscheidt zich door een uiterst professionele en service-gerichte ingesteldheid: betrouwbaar, meedenkend, ontzorgen en geëngageerd voor de zaak en voluntaristisch – altijd dat extra stapje willen doen.