Disclaimer

1. IDENTITEIT

Deze website met adres ‘www.archiles.be’ wordt uitgebaat door Archiles architecten Bv

 

1.1. Handelsnaam: Archiles architecten Bv

1.2. Rechtsvorm: Bv

1.3. Maatschappelijke zetel: Stationsstraat 89, 2440 Geel

1.4. BTW-nummer: BE 0492.192.732

1.5. Telefoonnummer: 014/58.50.25

1.6. E-mailadres: info@archiles.be

1.7. RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

1.8. Archiles architecten Bv is ingeschreven bij de Orde van Architecten

1.8. onder de Raad van de Provincie Antwerpen, met registratienummer: B200546

1.9. Het reglement van beroepsplichten kan u hier consulteren.

 

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE

2.1 Eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door auteursrecht en behoren toe aan Archiles architecten Bv of van derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Archiles architecten Bv.

 

Het gebruik van de informatie en materialen (waaronder beelden, video’s, etc.) op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Enkel met expliciete toestemming, of indien dit volgens dwingend recht bepaald wordt, mag u deze informatie hergebruiken.

 

2.2 Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel Archiles architecten Bv deze website zo zorgvuldig en correct mogelijk tracht samen te stellen, staan wij niet garant voor de juistheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie die erop vervat staat. Mocht er ondanks onze inspanningen onvolledigheden, foutieve informatie of technische onbeschikbaarheid ontstaan, kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Indien u bij het gebruik van deze website onjuistheden of problemen vaststelt, mag u die steeds melden via info@archiles.be.

 

Wanneer bepaalde pagina’s op deze website links bevatten naar externe bronnen of websites van derden, aanvaardt Archiles architecten Bv geen aansprakelijkheid over de inhoud of de beschikbaarheid van deze bronnen. Het aanklikken van dergelijke links gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

 

Archiles architecten Bv staat niet in voor de juistheid, nauwkeurigheid of actualiteit van deze bronnen en geeft geen impliciete goedkeuring voor de op deze bronnen aangeboden informatie.

 

Archiles architecten Bv behoudt steeds het recht om de informatie en materialen op deze website ten alle tijde te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Archiles architecten Bv is niet verantwoordelijk voor enig verlies, kosten of schade van welke aard dan ook geleden als gevolg van het directe gebruik van het materiaal op deze website. Alle verstrekte informatie is auteursrechtelijk beschermd. Neem altijd contact met ons op met betrekking tot de reproductie, distributie of duplicatie van de verstrekte teksten, afbeeldingen en grafieken.

 

3. PRIVACY

Archiles architecten Bv, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 89, 2440 Geel , ondernemingsnummer 0492.192.732, Tel. 014/58.50.25, alsook al haar gelieerde vennootschappen, hierna genoemd ‘Archiles architecten Bv’, gaat ten allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze Privacy Statement wordt dan ook weergegeven welke persoonsgegevens er verzameld worden en hoe deze gebruikt worden, alsook hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen. Archiles architecten Bv volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EU, hierna genoemd ‘GDPR’, alsook in alle overige regelgeving inzake privacy. Voorts zal Archiles architecten Bv er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

 

Door de toegang tot en het gebruik van deze website erkent u dat u de volgende algemene voorwaarden hebt gelezen en daarmee instemt.