Stadsvernieuwingsproject ‘Peperstraat-Pas’ – Geel

Stadsvernieuwingsproject ‘Peperstraat-Pas’ – Geel

Het project situeert zich op het huidige terrein van een eerste graadsschool van Kogeka, beter bekend in Geel als “het Peperstraatje”.

De leerlingen verhuizen vanaf 1 september 2017 naar hun nieuwe gebouwen en geven hierdoor het projectteam, bestaande uit Service & Development Group Belgium, go-consult, studiegroep omgeving en archiles architecten, de kans om op het scharnierpunt tussen Werft, de grote markt en de zwembadsite een inbreidingsproject te realiseren met een 81-tal wooneenheden, handelsruimtes en ondergrondse parkeervoorziening.

De projectzone doorkruist het bouwblok gelegen tussen Pas, Kameinestraat, Heilig-Geeststraat en Peperstraat. Het inrichtingsplan omvat een stedelijke woonconfiguratie met drie hoofdgebouwen voor appartementen en drie commerciële ruimtes die aansluiten op de handelstraat Pas.

De specifieke inplanting van de gebouwen houdt rekening met een optimale bezonning van de woningen en speelt in op het creëren van interessante openbare ruimtes die zich tussen de gebouwen bevinden. Op deze manier past de ontwikkeling zich op een vanzelfsprekende wijze in in de bestaande morfologie van de stad en wordt een nieuwe openbare (groene) schakel in het centrum voorzien.

Het terrein wordt voor minder dan de helft ingenomen door bebouwing. Dit betekent dat er voldoende ruimte beschikbaar is om private tuinen op maaiveld te voorzien en drie thematische opgeladen openbare ruimtes in te richten: het plein (met eventuele terraszone), het park (de centrale grote open ruimte met plaats voor groen en spel) en de tuin (een kleiner door tuinen omsloten groene bloeiende verblijfsruimte).

De ontwikkeling voorziet in voldoende eigen parkeerplaatsen onder een autovrij openbaar domein. De ondergrondse parkeergarage wordt ontsloten vanuit Pas. De inrichting van de openbare ruimte houdt rekening met een maximale doorwaadbaarheid van de site voor voetgangers en fietsers.

https://www.heylen-bouw.be/projecten-in-verkoop/projectdetails.php?Residentie-Moulart-41

Technische info

Opdrachtgever

Heylen Real Estate

Locatie

Geel

Ontwerpteam

Archiles Architecten, Omgeving

Periode

2015 – Present

Oppervlakte

15.069 m²

Status

Ontwerp

Fotografie

© MakeMe