Ontmoetingscentrum met woningen voor ouderen – Stabroek

Ontmoetingscentrum met woningen voor ouderen – Stabroek

Van meet af aan was het ons duidelijk dat we hier vooral een plek van betekenis moeten maken. Het ontwerp moet werkelijk meer worden dan een goed functionerend schema. Het project moet het potentieel hebben om een gemeenschap te verbinden, in herkenbaarheid en samenhorigheid.

Onze samenleving desintegreert snel omdat men zich als individu niet langer kan identificeren in de grotere groep. De snelheid waarmee diversiteit toeneemt en afstand tussen mensen groter wordt, is voor velen onder ons ronduit angstaanjagend. En het is deze angst die ons van elkaar doet vervreemden in wantrouwen en onbegrip en ons doet terugplooien op onze kleine eigengereide identiteit.

We moeten als samenleving opnieuw investeren in het intermenselijk weefsel dat ons samenhoudt. We hebben terug nood aan een herkenbare plekken van gemeenschap, waar er plaats is voor ‘verscheidenheid in verbondenheid’. Waar er plaats is voor dat wat ons bindt, als burgers en grote-kleine mensen in deze rare wereld.

Het projectvoorstel brengt alles letterlijk terug onder één gemeenschappelijk dak. Het is de metafoor van de landelijke schuur of de dorpsfeestzaal waar iedereen samenkomt. In elk geval onmiddellijk anders en daardoor herkenbaar als ‘iets van ons’.

Het is een overtuigde contextuele houding die zich meet met de schaal en geschiedenis van het omliggende landschap. Het maaiveld loopt ononderbroken onder het dak door en verbindt ongedwongen alle programmadelen in een niet-hiërarchisch geheel. De opzet is om een vrij toegankelijk en open aanvoelende ‘marktplaats’ te creëren, zonder al te veel hiërarchie, met de functies direct zichtbaar en vlot toegankelijk, voor iedereen. Dit ‘naast elkaar programmeren’ van alle functies maakt dat ze ook flexibel in tijd en ruimte zijn. Programma’s kunnen krimpen groeien, verdwijnen en opduiken. De heldere casco structuur en ‘rondom-rond-gevel’ laten dit allemaal vlotjes toe.

De twee inkompartijen tot de woningen zijn in deze werking opgenomen. Bewoners kunnen gescheiden van of net via het dienstverlenende deel naar hun privé woning. Deze aandacht voor sociale overlap werkt doorheen het volledige project. We zetten in op alomtegenwoordigheid van iedereen maar met respect voor de noodzakelijke privacy van elkeen.

Het bovenliggende dak is uitnodigend en overduidelijk bewoond. De ruime terrassen met sfeervolle zonneluifels stralen openheid en een gevoel van vrijheid uit, alsof we op vakantie in Hoevenen zijn.

Het is precies deze warme, open onpretentieuze gulle houding die de identiteit van dit voorstel wil uitdragen. Voor iedereen.

Technische info

Locatie

Stabroek

Ontwerpteam

Archiles Architecten, Omgeving

Status

Ontwerp

Fotografie

© Claar