Sportcomplex Noorderwijk – Morkhoven

Sportcomplex Noorderwijk – Morkhoven

De nieuwe sporthal situeert zich langs het centrale (speel)plein van de dorpskern van Noorderwijk. De hoofdinkom met foyer en onthaal zorgt voor de nodige interactie met de andere aanwezige gemeenschapsfuncties.

Binnen de volumetrie en het materiaalgebruik wordt er gezocht om de impact van het nieuwe gebouw op de omgeving te minimaliseren. Een robuuste plint in betonmetselwerk wordt gecontrasteerd met een lichte aluminium beplating van het hoofdvolume. De lichte metaalkleur tracht het grote volume op te laten gaan in haar omgeving. Een fijne luifelstructuur die rondom rond de gebruikers begeleidt, vormt het verbindende element en vervolledigt het aanzicht van het gebouw.

De focus bij het ontwerpen van de interne organisatie van de sporthal is gegaan naar functionaliteit. Dit wordt enerzijds bekomen door alle programmadelen logisch te schikken zodat een optimale werking mogelijk wordt. Daarnaast is gezocht naar een heldere en leesbare opbouw, zodat een overzichtelijk geheel ontstaat. Goed gekozen doorzichten doorheen het gebouw en een logische positie van het onthaal, versterken deze leesbaarheid en zorgen ervoor dat bezoekers eenvoudig hun weg vinden doorheen het gebouw.

De ruime foyer ligt centraal langs de westgevel en maakt contact met de sportzaal. Het onthaal grenst aan de inkomhal en kijkt uit op de verschillende onderdelen, zodat een goed overzicht mogelijk is op het reilen en zeilen in het gebouw. De personeels- en vergaderruimte ligt in het verlengde van de inkomhal, zodat beide ruimten gezamenlijk kunnen gebruikt worden.

Alle kleed- en sanitaire ruimtes liggen langsheen de sportzaal en worden ontsloten via een gang, die vertrekt vanuit de inkomhal. Van hieruit zijn er ook verschillende toegangen tot de zaal, zodat men de verschillende zaaldelen apart kan betreden. Bijkomend biedt dit mogelijkheden om de stromen van supporters en sporters van elkaar te scheiden. Op het einde is er een toegang naar buiten, deze doet dienst als nooduitgang, maar kan even goed voor andere doeleinden ingezet worden. Langs de korte zijde van de sporthal bevinden zich de sportbergingen. Deze zijn bijgevolg vlot bereikbaar vanuit de sporthal en van buitenaf.

Daarnaast is ook ingezet op natuurlijk daglicht. In de mate van het mogelijke worden openingen voorzien waarlangs natuurlijk daglicht tot in de gebruiksruimtes kan doordringen. Verder is er aandacht besteed aan de verschillende gebruikers van het sportcomplex. Niet alleen voor de sporter, maar ook voor het (logistiek) personeel, supporter, leverancier, … wordt een logische route verzekerd, zodat een gebouw op maat ontstaat.

Het resultaat is een compacte, functionele en flexibele sporthal, duidelijk leesbaar en goed bruikbaar voor iedereen; een uiterst toegankelijk gebouw, in de brede betekenis van het woord….

Technische info

Opdrachtgever

AGB Sport & Recreatie Herentals

Locatie

Noorderwijk – Morkhoven

Ontwerpteam

Archiles Architecten

Periode

2012 – Present

Oppervlakte

2.485,00 m²

Status

In uitvoering

Fotografie

© Archiles Architecten