Sportcomplex ‘De Hoogt’ – Oud–Turnhout

Sportcomplex ‘De Hoogt’ – Oud–Turnhout

Door een tekort aan sportinfrastructuur besliste het gemeentebestuur om over te gaan tot renovatie en uitbreiding van hun bestaande sporthal in het sportcomplex ‘De Hoogt’. Na een grondige analyse van de bestaande accommodatie en zijn omgeving werden de noden en opportuniteiten uiteengezet, waarna de hieruit afgeleide gebruiksscenario’s werden samengebracht in een nieuw ontwerp voor de sportfaciliteiten.

Het optimaal functioneren van de sportinfrastructuur staat centraal binnen het opzet van het ontwerp. De bestaande infrastructuur blijft zo veel mogelijk behouden om het gebruik van de bestaande sportfaciliteiten tijdens de werken niet in het gedrang te brengen. De interne circulatie wordt herbekeken en verbeterd en integraal toegankelijk gemaakt.

Deze opdracht werd verworven in een Design & Build wedstrijdconstructie.

Een nieuwe, grote sportzaal krijgt zijn plaats naast de bestaande hal. Ertussen nestelen zich de kleedkamers en cafetaria, zodat korte looplijnen en een overzichtelijke organisatie worden opgezet. De nieuwe inkomzone vormt, samen met de polyvalente zaal, het uithangbord van het vernieuwde sportcomplex. De afgeronde luifel begeleidt de bezoekers en nodig uit om binnen te komen. Door de centrale ligging van de inkom worden alle functies onderling verbonden en worden korte loopafstanden gecreëerd. Ook het onthaal is strategisch gelegen nabij de inkom, zodat er met weinig personeel voldoende controle en overzicht kan gewaarborgd worden. Door de compacte vormgeving en organisatie blijven toekomstige uitbreidingsscenario’s en buitenactiviteiten eenvoudig mogelijk. Bovendien zorgt dit ervoor dat energieverliezen maximaal ingeperkt worden en de schil efficiënt kan geïsoleerd worden.

Ook op het vlak van duurzaamheid neemt het ontwerp een voortrekkersrol in. Dit zowel op het vlak van materiaalgebruik, compactheid, luchtdichting, als het gebruik van hoogtechnologische technieken en hernieuwbare energie.

Technische info

Opdrachtgever

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Locatie

Oud–Turnhout

Ontwerpteam

Archiles Architecten

Periode

2017 – 2019

Oppervlakte

2.965,00 m²

Status

Uitgevoerd

Fotografie

© Evenbeeld