Dienstverlening stormvloedkering – Nieuwpoort

Dienstverlening stormvloedkering – Nieuwpoort

In het kader van de bescherming van de kust en het hinterland tegen zware stormen en overstroming, zal in de IJzermonding in Nieuwpoort een stormvloedkering opgericht worden. Een mobiele keerwand tussen twee landhoofden op de IJzer zal de invallende golven maximaal weren.

Op één van de landhoofden wordt een bedieningsgebouw voorzien dat dienst zal doen als controleruimte voor de installatie, bijhorende technische uitrusting en tijdelijke verblijfsruimte voor personeel gedurende een storm.

Het dienstgebouw is vormgegeven als een solitaire en slanke toren. De hoogte van het gebouw is van belang om een goed overzicht te bekomen op de nabije omgeving en zorgt ervoor dat het samen met de vuurtoren en het

loodswezengebouw een ‘baken’ vormt in de omgeving.

De onregelmatige vorm van het grondplan benadrukt de controlefunctie van het gebouw op zijn omgeving, doordat de gevelvlakken georiënteerd zijn naar de Noordzee, de stormvloedkering en de IJzer landinwaarts richting jachthaven. Bovendien zorgt de grillige vorm ervoor dat het volume vanuit ieder standpunt anders wordt waargenomen. Zo ontstaat een dynamisch beeld met steeds variërend uitzicht.

Van belang is het uiterst duurzaam karakter van het gebouw en de aandacht voor de impact op de waardevolle natuurlijke omgeving. Er wordt gekozen om het gehele volume te bekleden in houten latten van een duurzame houtsoort. De diagonale plaatsing ervan benadrukt de verschillende vlakken van het volume en het doortrekken van de houten latten voor de meeste ramen zorgt voor een betere zichtbaarheid voor de rondtrekkende vogels.

Technische info

Opdrachtgever

Agentschap MDF – Afdeling kust

Locatie

Nieuwpoort

Ontwerpteam

Archiles Architecten

Periode

2013 – Present

Oppervlakte

538,00 m²

Status

In uitvoering

Fotografie

© Archiles Architecten