Balsportcomplex en openluchttheater – Willebroek

Balsportcomplex en openluchttheater – Willebroek

De wedstrijdopdracht bestaat uit de bouw van een balsportcomplex en openluchttheater op de site De Schalk, waar zowel topsporters als recreanten een plaats vinden om hun geliefde sport te beoefenen. In een goed uitgeruste zaal of in de aangename buitenlucht. De doelstelling is om materiaalgebruik in essentie te beperken. Waar mogelijk, wordt de structuur zichtbaar gehouden. De voordelen om de constructie in prefab op te richten zijn tweeledig, het reduceert de activiteiten op de bouwplaats en maakt circulariteit eenvoudig mogelijk.

Via de voorgevel en enkele daklichten, dringt daglicht tot diep in het gebouw zodat de publieksfuncties ervan kunnen profiteren. In de sportzalen is daglichttoetreding niet of slechts beperkt wenselijk. Indirect kan het wel, via de cafetaria en de tribune. Voor het gevelconcept wordt er gekozen voor eerlijke materialen en toepassingen en er wordt gegaan voor een uitnodigende, herkenbare en duurzame uitstraling voor het gebouw. Hout vormt hierbij het basismateriaal voor de opbouw, waardoor ook de relatie binnen-buiten wordt versterkt.

Functionaliteit, duurzaamheid en onderhoud liggen verder aan de grondslag voor de verschillende materiaalkeuzen in het interieur. Een uniform materiaalgebruik wordt doorgetrokken doorheen het gebouw, weliswaar aangepast indien het gebruik van de ruimte dit vereist.

Het park heeft een open karakter en connecteert direct met de omliggende wijken. Naast de verschillende toegangen worden de parkranden meestal beplant met bomen, maar onder deze bomen kan men overal het park in en uit lopen. Langsheen verschillende paden worden bomenrijen aangeplant die voor de bezoekers geleiding en richting geven. Als groen-blauwe long binnen het verstedelijkt weefsel van Willebroek heeft het nieuwe park een sterk klimaatmitigerend effect. Dit betekent dat niet enkel nieuwe negatieve effecten ongedaan worden gemaakt, maar dat het park in zijn geheel een klimaatpositief effect heeft. Door het uitgaven van de winterbedding wordt sponsfunctie vergroot en de overstromingsproblematiek in de omgeving verminderd. Het park vormt een nieuwe groene stapsteen tussen verschillende bosgebieden in de omgeving en de vele nieuwe bomen die aangeplant worden zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit.

Technische info

Opdrachtgever

Belfius Bank i.o.v. AGB Willebroek

Locatie

Willebroek

Ontwerpteam

Archiles Architecten, ZJA en OMGEVING

Periode

2021 - heden

Oppervlakte

7.695 m²

Status

Ontwerp

Fotografie

© ZJA