Onze-Lieve-Vrouwecollege – Antwerpen

Onze-Lieve-Vrouwecollege – Antwerpen

De afbraak van het bestaand schoolgebouw op de site van het Onze-Lieve-Vrouwecollege aan de Frankrijklei in Antwerpen en de vervanging ervan door een nieuwbouw moet een antwoord bieden op de vraag naar bijkomende schoolinfrastructuur op de site. Deze vraag is ontstaan door extra doorstroming o.w.v. de oprichting van een kleuterschool enerzijds en door de verhuis van de humaniora van ‘De Dames’ naar de site van het college in 2018 anderzijds.

Het bestaande L-gebouw aan de Louiza-Marialei, ontworpen door Rie Haan in de jaren ’60, is reeds enkele jaren niet meer in gebruik. Dit is te wijten aan de slechte bouwtechnische en -fysische eigenschappen van het gebouw. Rekening houdend met de slechte staat en de kleine oppervlakte van de klassen besloot het Onze–Lieve–Vrouwecollege het gebouw volledig te slopen en te vervangen door een nieuwbouw met extra verdiepingen tot aan de kroonlijsthoogte van de omringende negentiende-eeuwse gebouwen.

De benedenverdieping – kelder en gelijkvloers – van de nieuwbouw heeft dezelfde footprint en vloerniveaus als het bestaande gebouw. Op die manier blijven diverse aansluitingen behouden met o.a. de Louiza-Marialei, de bestaande gebouwen, de half-ondergrondse parking en de bestaande speelplaats bovenop de parking.

De ondergrondse verdieping van de nieuwbouw is voorzien van fietsenstalplaatsen en enkele technische ruimtes. De benedenverdieping van het gebouw omvat twee vaklokalen, een inkomzone met secretariaat en sanitair aansluitend bij de bestaande speelplaats.

Vanaf de eerste verdieping is de nieuwbouw dieper dan het bestaande L-gebouw teneinde extra oppervlakte te genereren. De eerste verdieping van de nieuwbouw is voorzien van een deels overdekte dakspeelplaats met eigen aangrenzend sanitair.

De tweede en derde verdieping springen links en rechts terug ten opzichte van de negentiende-eeuwse gebouwen en zijn uitgewerkt volgens een driedeling met links en rechts telkens twee klassen. In het midden bevindt zich de circulatie en een grote hal die gebruikt kan worden voor klasoverschrijdende activiteiten. Deze driedeling wordt bepaald door vier structurele wanden haaks op de gevel, waaronder de twee gesloten zijgevels.

De voor- en achtergevel van de nieuwbouw is opengewerkt en uitgevoerd als een volledig glazen gevel die rust op een massieve plint in het verlengde van de plinten van de historische gebouwen op de site. De uniforme glazen voorgevel met een eenvoudige ritmiek van glasverdelingen zorgt voor een zuivere en rustige inpassing in de historische context.

Technische info

Opdrachtgever

VZW Ignatiaanse Scholen Antwerpen

Locatie

Antwerp

Ontwerpteam

Archiles Architecten

Periode

2015 – 2018

Oppervlakte

3.723,00 m²

Status

Uitgevoerd

Fotografie

© Evenbeeld & Dimitri Janssens