Basisschool ‘Ten Dorpe’ – Mortsel

Basisschool ‘Ten Dorpe’ – Mortsel

Het project voorziet in de afbraak van het gebouw G01 en een ‘vervanging met uitbreiding’ ervan d.m.v. een compacte nieuwbouw voor basisschool ‘Ten Dorpe’ in Mortsel. De functies die nu opgenomen zijn in de gebouwen G03 & G80 (tijdelijke containers) worden eveneens in het project geïntegreerd.

Het geheel van de nieuwbouw en het bestaande schoolgebouw G02 en de optimalisatie van de buitenruimte dient de visie op innovatief onderwijs verder te ondersteunen zodat ‘samen school maken’ en ‘klas-doorbrekend werken’ centraal staan.

Vandaag de dag is er geen link tussen de twee hoofdgebouwen. Eén van de uitdagingen van het ontwerp is dan ook om verbindingen te leggen tussen de kleuters en de leerlingen van de lagere school, tussen oud en nieuw.

De nieuwbouw bestaat uit drie duidelijke zones: het atrium, de klassenunits en de polyvalente zaal.

Het atrium strekt zich uit langs de dreef en vormt het kloppend hart van de school. De ruimte doet enerzijds dienst als royale hoofdcirculatie voor de school, anderzijds fungeert het atrium als een bindmiddel tussen de verschillende landschapsleslokalen en is de ruimte breed inzetbaar voor zeer diverse activiteiten. Ondersteunende functies zoals lift, sanitair en bergingen zijn aansluitend voorzien en rechtstreeks bereikbaar vanuit het atrium.

Langsheen het atrium schakelen zich vier landschapsleslokalen. Op de gelijkvloerse verdieping zijn de twee units van de kleinsten, op de verdieping de twee units van de grootsten. Er is bewust gekozen om de landschapsleslokalen twee aan twee te schakelen, omdat er zo interessante interacties kunnen ontstaan. De keuze voor slechts twee bouwlagen (en bijvoorbeeld geen drie) gaat hand in hand met bepaalde functionele keuzes met oog op een goede werking van de school.

De polyvalente zaal vormt een derde belangrijk onderdeel van de nieuwbouw. De zaal takt aan op het bestaande gebouw en wordt door middel van de overdekte dreef met de rest van de school verbonden. Zo vormen de drie delen samen één geheel. Door de slimme schakeling is het aantal trappen beperkt: één atriumtrap en één buitentrap bedienen de hele school.

Het bestaande gebouw zal in de toekomst ook opnieuw worden ingedeeld.

De bestaande polyvalente zaal kan hierbij behouden blijven en een didactische keuken toegevoegd. Deze twee functies vormen samen met de nieuwe polyvalente zaal een breed inzetbare polyvalente knoop. De rest van het bestaande gebouw zal worden ingevuld met administratieve functies.

Technische info

Opdrachtgever

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Locatie

Mortsel

Ontwerpteam

Archiles Architecten

Periode

2021 – Present

Oppervlakte

1.716,00 m²

Status

Ontwerp

Fotografie

© Claar