Basisschool ‘De Stadsmus’ – Oudergem

Basisschool ‘De Stadsmus’ – Oudergem

Een school wordt gekleurd door diverse gebruikers: leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders… Om hen, alsook de verschillende activiteiten en eventuele toekomstige veranderingen een plaats te geven in deze school, is gezocht naar een flexibel gebouw dat een zo goed mogelijk antwoord biedt op al deze vragen.

In de nieuwbouw zijn drie duidelijke delen te onderscheiden. Allereerst een polyvalente ‘kop’ aan de straatkant die het nieuwe gezicht vormt voor De Stadsmus en waarin de polyvalente zaal en de refter een plek krijgen. Achteraan het gebouw is er een ‘staart’ van klassen. Hier worden de klassen in een compacte en logische schakeling georganiseerd in het grid van de draagstructuur. Tussen deze twee zones bevindt zich het atrium als het kloppend hart van de school. Het atrium dient enerzijds als royale circulatie voor beide delen, anderzijds als een soort buffer tussen de twee. Het atrium is het regulerende orgaan van de school en kan het gebruik van de school in verschillende scenario’s anders gaan organiseren door bepaalde deuren te openen of af te sluiten. Dit draagt bij aan de flexibele werking van de school.

De school is ontworpen vanuit het perspectief van het kind. Zowel in het interieur als het exterieur is er aandacht voor zowel geborgen ruimtes: een eigen achtertuintje, een snoezelruimte, … als voor grote ruimtes die uitnodigen om te ontdekken: een speelheuvel, een polyvalente zaal, … Het speel- en leerdomein van de kinderen kan door de slimme schakeling tussen klassen, gangen, polyvalente ruimtes en buitenruimtes in verschillende scenario’s een andere gestalte krijgen.

In de bestaande gebouwen op de rest van de site wordt met een duo-klassenstructuur gewerkt. Per verdieping worden elke twee klassen bediend door een gemeenschappelijke trappenhal en circulatiezone. De klassen zelf bestaan uit een flexibele voorzone en het eigenlijke klaslokaal. Dit principe wordt in de nieuwbouw ook toegepast maar in nieuwe verschijningsvormen. Op deze manier ontstaan er verschillende ‘sterke duo’s’. De klassen delen telkens een brede gangzone, een noodsanitair en tot slot ook een blik op de groene (speel)ruimte rondom het gebouw.

Technische info

Opdrachtgever

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Locatie

Oudergem

Ontwerpteam

Archiles Architecten, Omgeving

Periode

2021 – Present

Oppervlakte

2.055,00 m²

Status

Ontwerp

Fotografie

© Polygon 3D