Kantoorgebouw ‘Square One’ – Geel

Kantoorgebouw ‘Square One’ – Geel

Op een grond gelegen langs de Ringweg in Geel wordt met dit kantoorcomplex voldaan aan de nood aan een nieuwe, aangename werkomgeving. Bovendien is er maximaal ingezet op een eigentijdse vorm van samenwerken, waarbij in gemeenschap polyvalente ruimtes, die een breed gebruik mogelijk maken, worden voorzien.

Het project is opgevat als een stapeling van twee delen: een licht kantoorvolume bovenop een massieve overdekte parking. De kantoorfunctie heeft een kenmerkende zakelijke uitwerking. Verticale vinnen op glas zorgen voor een duidelijke geleding-vorm én voor een variërend gevelbeeld, gaande van open naar gesloten. De geveluitwerking is uniform en gericht op maximale daglichtinval voor een fijne werkomgeving.

De plint onderscheidt zich door zijn robuuste uitwerking in beton. Een stevig vormgegeven tafel overdekt de voorziene parkeerplaatsen en herbergt de verschillende circulatiekernen onder één uniform dak. De hoge vrije ruimte zorgt ervoor dat later een nieuwe invulling mogelijk is.

Veel aandacht wordt besteed aan een groene invulling van de omgeving van het gebouw. Een brede groenzone aan de noordzijde zorgt voor een buffer naar de woningen langs de Larumseweg. Bij uitbreiding worden alle randen van het perceel maximaal groen uitgewerkt, zodat het gebouw als het ware langs alle zijden ‘in het groen’ ervaren wordt.

Een doorgedreven visie op duurzaamheid komt tot uiting in heel het ontwerp en de uitwerking van het kantoorgebouw. Duurzaamheid zit verweven in ieder facet van het ontwerp; een geïntegreerde oplossing is het resultaat. Het gebruik van duurzame, streekgebonden, eigentijdse en onderhoudsvriendelijke materialen ligt hierbij voor de hand. Onze aanpak legt daarnaast vooral de focus op een duurzaam gebruik doorheen de tijd. Door kwalitatieve gebouwen – met aandacht voor een inrichting aangepast aan het vooropgesteld gebruik en voldoende comfort – wordt een aangenaam en duurzaam gebruik doorheen de tijd gestimuleerd.

Technische info

Opdrachtgever

Netropolix Bvba. & COVR Bvba.

Locatie

Geel

Ontwerpteam

Archiles Architecten

Periode

2018 – 2019

Oppervlakte

5.750,00 m²

Status

Uitgevoerd

Fotografie

© Evenbeeld