Thermo Fisher Scientific – Geel

Thermo Fisher Scientific – Geel

Thermo Fisher Scientific is gespecialiseerd in de opslag en het (her)verpakken van allerhande chemicaliën. Hun vestiging in Geel is gelegen aan de Janssen Pharmaceuticalaan in de industriezone langs de E313. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag en een verbeterde en optimale werkomgeving te realiseren, werd het ATLAS-project in het leven geroepen.

De uitbreiding bestaat uit diverse magazijnen voor opslag, werkplaatsen voor (her)verpakking en een industriehal voor het transport. Dit aangevuld met ruimtes voor de arbeiders en kantoren (logistiek). Bijkomend wordt een nieuw portiergebouw voorzien waarlangs bezoekers etc. de site kunnen betreden.

Om de uitbreiding van de industriële activiteiten te realiseren, is in de eerste plaats gekeken naar de interactie met de bestaande gebouwen op de site om een vlotte werking (‘flow’) te garanderen. De nieuwe magazijnen, sluiten bijgevolg aan tegen de bestaande industriehallen op de site, zodat een logische routing doorheen de site ontstaat. Waar nodig worden overdekte gangen (corridors) voorzien om een vlotte en veilige verbinding met heftrucks mogelijk te maken. Er is gezocht om de nieuwe aan te snijden vrije ruimte tot een minimum te beperken door maximaal in de hoogte te bouwen. Door compact te bouwen wordt de bouwkost geminimaliseerd en blijft er maximaal ruimte voor toekomstige uitbreidingen. Zo wordt het magazijn voor afgewerkte producten (164) uitgerust met palletrekken van 6 etages hoog, het maximum voor opslagen van ‘flamabels’. Waar mogelijk wordt de footprint geminimaliseerd: de kantoren (162 en 165), technische ruimtes (163) en ondersteunende functies (162) worden telkens over 2 verdiepingen gespreid.

Aangezien de huidige toegang voor vrachtverkeer onder gedimensioneerd is en gemengd gebruikt werd met personenverkeer, wordt een nieuwe toegangweg voor vrachtverkeer geïntroduceerd. Deze sluit rechtstreeks aan op een nieuwe laad- en loszone met dock levellers (161). Ook het nieuwe portiergebouw (165) wordt langs deze toegangsweg geschakeld, zodat de site een ‘nieuw gezicht’ krijgt.

De bestaande bedrijfssite wordt gekenmerkt door een neutraal kleur- en materiaalgebruik. De nadruk ligt in de eerste plaats op de veiligheid van werknemers, personeel en bezoekers (duidelijke signalisatie, voet- en zebrapaden, signaalkleuren, …). Doorheen de jaren is de site stelselmatig uitgebreid, met als resultaat een breed materialenpallet. De huidige uitbreiding is van die omvang dat een nieuw uitzicht van de site zal ontstaan. Vandaar dat een ‘nieuw’ materialenpallet wordt toegepast dat aansluit op het bestaand materiaal- en kleurgebruik. Binnen het ATLAS-project wordt gezocht naar eenheid materiaalgebruik. Alle magazijnen worden gematerialiseerd in geprefabriceerd grijs beton, een natuurlijk materiaal met natuurlijke kleurschakeringen.

De kantoorfuncties onderscheiden zich van de industriehallen door hun grote glaspartijen en gevelafwerking in een geprofileerde staalplaat. Door het toepassen van een neutrale grijze kleur, afgestemd op het geprefabriceerd beton, ontstaat een neutraal geheel waarbij diverse, herkenbare accenten kunnen toegevoegd worden. Een gelijkvloerse plint in beton refereert naar de magazijnen, zodat er een éénheid ontstaat binnen de site.

De signaalfunctie van het portiergebouw (165) wordt in de verf gezet door het logo aan te brengen op de voorgevel, gericht naar de straat en bezoekersparking. De inkombalie wordt volledig beglaasd en de toegang overdekt. Zo worden bezoekers als het ware naar de inkom toe geleid en heeft de portier een goed overzicht op de toegangsweg tot de site.

Aandacht wordt besteed aan een groene invulling rondom de gebouwen in streekeigen beplantingen. Het nieuwe wandelpad vanuit de bezoekersparking wordt volledig in het groen ingebed. De nieuwe brandweg rondom de uitbreiding wordt ‘groen’ aangelegd met behulp van grasbetontegels. Naast de staanplaatsen voor vrachtwagens komt een natuurlijke waterbuffering, waardoor het groene karakter van de site behouden blijft.

Technische info

Opdrachtgever

Acros Organics Bvba. – Thermo Fisher Scientific

Locatie

Geel

Ontwerpteam

Archiles Architecten

Periode

2018 – 2020

Oppervlakte

6.771,00 m²

Status

Uitgevoerd

Fotografie

© Evenbeeld