1320_VO_3D_Scene_2

Vernieuwde slibbehandeling RWZI Deurne-Schijnpoort duurzamer en circulair

De site van Aquafin is heel herkenbaar door de ei-vormige slibgistingstanks langs de Antwerpse ring en het nieuwe gebouw zal duidelijk zichtbaar zijn voor de vele autobestuurders die er dagelijks passeren. De noodzakelijke uitbreiding van het gebouw moet een aanvulling zijn op het bestaande karakter van de site en mag zeker geen afbreuk doen aan de iconische vormgeving van de tanks, die als landmark fungeren voor het RWZI. De materiaalkeuze voor het nieuwe gebouw is dan ook meer afgestemd op de ei-vormige volumes achteraan de site dan op het bestaande slibgebouw. Het is de bedoeling dat dit gebouw een voortrekkersrol neemt voor het toekomstbeeld van de site.

Het bouwproces is een complexe uitdaging voor bouwheer Aquafin, ontwerper Archiles architecten, studie- en engineeringbureau Arcadis en voor de aannemers en leveranciers. De huidige slibbehandelingsinstallatie moet immers te allen tijde operationeel blijven. Aquafin wil in mei 2020 starten met de bouw van het nieuwe slibgebouw en heeft als doelstelling om tegen de zomer van 2021 de renovatiewerken te beëindigen. 

https://pers.aquafin.be/vernieuwde-slibbehandeling-rwzi-deurne-schijnpoort-duurzamer-en-circulair


← Terug naar overzicht