Ecodroom

Ecodroom

De realisatie van dit project maakt als PPS deel uit van het stadsvernieuwingsproject Ecodroom. De ontwikkeling van de oude zwembadsite kadert in een strategische vernieuwing van publieke ruimten in het centrum van Geel als motor voor duurzame stadsontwikkeling, onder de vorm van een publiek- private samenwerking.

Het project behelst een gemengde ontwikkeling met een gevarieerd aanbod aan woningtypes (lofts, appartementen, seniorenflats en sociale huisvesting), ruime en levendige dienstenvoorzieningen en commerciële ruimten.

Afbraak van de bestaande site en de volledige herbouw van 112 sociale appartementen, verdeeld over 9 blokken en te bouwen in 3 fasen. Het betreft een mix van appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers, enkele appartementen zijn rolstoeltoegankelijk.

Het aaneengesloten volume van het bouwblok benadrukt de collectiviteit, terwijl de individuele woonkwaliteit voor de bewoners wordt gegarandeerd door een interessante afwisseling in aantal bouwlagen (3-5).

De toegangen tot de woningen liggen gegroepeerd aan de binnenzijde van het bouwblok dat als één groene binnentuin wordt vormgegeven. Dit bevordert de interne relaties tussen bewoners onderling en met passanten die het bouwblok doorkruisen om het centrum te bereiken. De dualiteit van rode gevelsteen aan de buitenzijde en witte bepleistering aan de binnentuin benadrukt deze opdeling.

De compacte vormgeving zorgt voor een duurzaam gebouw dat volledig beantwoordt aan de noden van deze tijd. De collectiviteit van het geheel komt eveneens ten goede aan het efficiënt ruimtegebruik van onze schaarse open ruimte binnen de stad.

Technische info

Opdrachtgever

Ecodroom

Locatie

Geel

Ontwerpteam

Archiles architecten, HUB architecten, Bureau bouwtechniek, Cenergie, Botec, A-Safety

Aannemer

Democo, Vanhout Projects, Van Roey Vastgoed

Periode

2009 – 2014

Oppervlakte

28.500 m²

Budget

17.749.807,00 EUR

Status

Uitgevoerd

Fotografie

Archiles architecten, HUB architecten