SOCIALE WONINGEN DE LEUNEN

  • Categorie: Wonen
  • Opdrachtgever: Geelse Huisvesting cvba
  • Locatie: Geel
  • Ontwerpteam: archiles architecten, a2o architecten
  • Periode: 2016
  • Oppervlakte: 8.522 m²
  • Budget: € 12.800.000
  • Status: wedstrijd (3de laureaat)

Het sociaal huisvestingsproject “De Leunen” ligt in het noordwestelijk deel van het centrum van Geel en is begrensd door de ringweg en een sportpark. Het bestaande project met 190 woningen gebouwd tussen 1977 en 1983 is vandaag aan vernieuwing toe. De Geelse Huisvesting koos ervoor om de wijk gefaseerd te vernieuwen door de oude woningen en structuren te vervangen door een nieuw geheel. Archiles architecten werd samen met a2o geselecteerd voor het inrichten van perceel II met 107 wooneenheden.

De bestaande wijk werkt als een afgesloten monofunctionele enclave in de stad en wordt gekenmerkt versnipperde openbare ruimte met slierten van groen, verharding en woningen. Het straatbeeld wordt grotendeels bepaald door tuinafsluitingen en het geheel is weinig leesbaar.

Het uitgangspunt voor het ontwerp is het introduceren van een centrale open ruimte om de versnipperde ruimte samen te voegen tot één betekenisvol geheel. Een centraal plein verbindt de bestaande groenstructuur in de omgeving met een nieuw aan te leggen park op de site waar groen overheerst. De ontsluiting wordt georganiseerd als een rondgang rondom de site om deze centrale groene ruimte autovrij te houden. Parkeren gebeurt aan de randen achter de woningen en ondergronds.

De volumes van de bebouwing zijn rond het centrale plein en park gelegen en definiëren zo de openbare ruimte. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de leesbaarheid en overgang tussen de openbare ruimte en de woningen. Alle woningen krijgen een duidelijke voorzijde en toegang. Een lichte structuur van voorportalen of terrassen werkt als schakel tussen de private sfeer en het openbaar domein.

De volumes worden opgeknipt door informele doorsteken en geschrankt geplaatst ten opzichte van elkaar. Zo sluit de korrel van de bebouwing aan op de schaal van de wijk en is het resultaat een leesbare en aangename wijk. Woonkwaliteit en integrale duurzaamheid staan voorop. De mix aan woningtypes worden optimaal georiënteerd en hebben kwalitatieve buitenruimtes op het zuiden.  


← Terug naar overzicht