SCHOLENCAMPUS VONDERSBROEK

  • Categorie: Onderwijs
  • Opdrachtgever: Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Willibrord
  • Locatie: Overpelt/Neerpelt
  • Ontwerpteam: archiles architecten, eld, BUUR
  • Periode: 2016
  • Oppervlakte: 21.600m²
  • Budget: € 20.000.000
  • Status: wedstrijd 

De bestaande campus van het technisch secundair onderwijs in Overpelt wordt verplaatst naar een nieuw terrein aangrenzend aan een andere campus van dezelfde scholengemeenschap in Neerpelt. De volledige site wordt in twee gesneden door de beek “De Dommel”, tevens de gemeentegrens tussen Neerpelt en Overpelt. Aan de ene zijde bevindt zich de bestaande campus Sint-Maria, aan de andere zijde bevindt zich de nieuwe technische campus “Vondersbroek” en het openbare zwembadcomplex “De Dommelslag”. Naast de nieuwe technische school behoren ook een nieuw schoolgebouw ten behoeve van de gemeenschappelijke eerste graad van beide scholen en een nieuw sportcomplex tot de opdracht.

Als basisconcept voor de structurering en de inplanting van de scholencampus vertrekken we vanuit een milieubewust oogpunt, waarbij voldoende aandacht geschonken wordt aan de ruime omgeving en de reeds aanwezige natuurelementen. De Dommel is een erg aanwezig natuurelement, waar de bestaande bebouwing echter geen rekening mee houdt. In ons voorstel gevel we de Dommel meer ruimte door het creëren van een toegankelijk park. Om die reden bevinden onze gebouwen zich zo ver mogelijk van de bedding. Het gebied ten noorden van het zwembad en gelegen in overstromingsgebied zal vanuit dezelfde redenering gevrijwaard blijven van bebouwing en ingevuld worden met sportvelden. Door de verschillende schoolfuncties efficiënt te stapelen wordt een minimum grondaandeel in gebruik genomen en blijft er voldoende groene, open ruimte beschikbaar.

De verschillende schoolgebouwen krijgen elk hun eigen identiteit en herkenbaarheid. Ze worden met elkaar verbonden via een groene oost-west verbinding en een noord-zuid verbinding. Op de kruising bevindt zich de sporthal en ontstaat er een centraal polyvalent plein dat als ontmoetingsplaats kan werken voor alle gebruikers. Door de vormgeving en organisatie van de schoolgebouwen kan elke school apart afgesloten worden. Hierdoor kan een deel van de site ingezet worden in het publieke domein en zo krijgt het principe ‘open school’ een duidelijke vorm.


← Terug naar overzicht