Sportcomplex met klaslokalen – Stadspark Turnhout

Sportcomplex met klaslokalen – Stadspark Turnhout

De huidige sporthal van de stad Turnhout voldoet niet meer aan de noden van de Sport- en handelsschool (SHT), de basisschool Turnhout (SBT). Niet alleen is ze veel te klein, het pand is ondertussen meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Bovendien is de wandelafstand tov de SBT te groot.

Het bestuur besliste daarom dat er een nieuw sportcomplex dient gebouwd te worden in de nabijheid van de SHT en de SBT. Bovendien heeft de SHT nog een aantal oudere containerklassen in gebruik die eveneens aan vervanging toe zijn. Daarom dient in het bouwprogramma eveneens de bouw van 8 klaslokalen te worden opgenomen. Bij de omgevingsaanleg dient de sloop van de oudere containerklassen en een vernieuwing van de speelplaats eveneens meegenomen te worden.

De stad heeft een uitgesproken klimaatambitie. Het nieuwe sportcomplex dient een voorbeeld te worden van duurzaamheid en de principes van circulair bouwen dienen meegenomen te worden bij de opbouw van het dossier.

Als nieuwe site werd een zone gedefinieerd ten westen van het stadion in het stadspark, ten zuiden van de SHT. Men zal bij de inplanting rekening moeten houden met de inbedding in het stadspark.

Na ingebruikname van het nieuwe sportcomplex zullen de container klassen van de SHT en de huidige sporthal worden gesloopt. Nadien dient op de site van de huidige sporthal opnieuw een park aangelegd te worden.

Technische info

Opdrachtgever

Stad Turnhout

Locatie

Turnhout

Ontwerpteam

Archiles architecten, ZJA

Periode

2021 – Heden

Budget

9.000.000 EUR

Status

Ontwerp

Fotografie

ZJA