Hulpverleningskazerne Fluvia – Kortrijk

Hulpverleningskazerne Fluvia – Kortrijk

“Een hulpverleningskazerne is een complexe biotoop. Het is zowel een hyperefficiënte infrastructuur waar elke seconde telt, als een thuis waar de tijd zeer traag kan gaan. Er heerst discipline, blind vertrouwen en onvoorwaardelijke camaraderie. Het is echt een wereldje op zich maar wel ten volle in dienst van u, mij en iedereen. En dit mag

gezien worden, in alle openheid naar de samenleving, het voorbij zoevende verkeer, het omliggende landschap en elkeen die er passeert of binnenstapt.

Hulp aanbieden is een diepmenselijke kracht die oneindig verbindt. We willen dit met architectuur kunnen vormgeven, in een meedogenloos strakke snelheidsmachine, met een uitnodigende blik op de wereld en plaats voor troost en comfort. Want na de adrenaline van de oproep komt altijd de klop van de verwerking, onder elkaar, in geborgenheid en rust.”

Met dit voorwoord werd het ontwerpproces van open oproep 0040 – hulpverleningskazerne te Kortrijk aangevat. Een zoektocht naar een conflictvrij circulatiepatroon bepaalt de inplanting op de site en is de basis voor de volumetrische uitwerking van het programma. De opdeling van het gebouw in een hoofdbouw gelegen aan de straat (met de sociale functies, de belevingsruimtes en het fysieke aspect), staat haaks op de operationele stelplaats van de interventievoertuigen die gekoppeld is aan de oefenkoer en wordt uiteindelijk vervolledigd door de logistieke ruimtes. Een opstelling zoals een vierkantshoeve, met de functies rondom de binnenkoer, waarbij overzicht en visuele contacten steeds mogelijk zijn.

 

Technische info

Opdrachtgever

Hulpverleningszone Fluvia

Locatie

Kortrijk

Ontwerpteam

Archiles Architecten, Compagnie O

Periode

2022 – Present

Oppervlakte

14.803,00 m²

Status

Ontwerp

Fotografie

© Compagnie O