Cultuurcentrum en bibliotheek – Zaventem

Cultuurcentrum en bibliotheek – Zaventem

De site ‘Suchard’ is een langgerekt terrein, gesitueerd tussen de achterkanten van de winkels van de Stationsstraat en de woningen van de Seliersstraat enerzijds en aan de spoorweg anderzijds. De site is onderhevig aan een strikt BPA. Het ontwikkelen van deze site betekent voor de dorpskern een ware socio- culturele injectie. De aangrenzende aanwezigheid van de academie in haar groene omgeving verruimt en voedt deze site. Het wordt het groene ankerpunt naar de dorpskern toe.

Rekening houdend met de trillingsmetingen van de spoorweg wordt de schouwburgzaal (700 zitplaatsen) op een minimale afstand van 60 meter t.o.v. de spoorweg ingepland. Niet alleen omwille van de voorschriften van maximale bouwhoogte, maar ook omwille van akoestiek wordt de zaal gedeeltelijk ondergronds gemaakt volgens het principe ‘doos in doos’.

Op zoek naar de meest perfecte akoestische vorm is het ontwerp geëvolueerd naar een schelpvormige zaal waardoor bovendien een gevoel van geborgenheid ontstaat. De uitgesproken schelpvorm van de zaal is direct voelbaar in de aangrenzende ruimtes van inkom, receptie, bar, cafetaria en foyer.

Het centraal gelegen cultuurcafé zorgt voor een schakel tussen het culturele gebeuren en de nieuwe gemeentelijke bibliotheek die eveneens een onderdeel is van het bouwprogramma in dit cultureel centrum.

Aansluitend bij de schouwburg bestaat het programma verder nog uit een polyvalente feestzaal (capaciteit 350 personen), een danszaal-balletzaal (capaciteit 150 personen), artiestenloges, catering, … De schouwburg zelf is uitgerust met een volwaardige toneeltoren, toneelbergingen en –ateliers, en een mobiele orkestbak (lift) voor een orkest van ca. 30 muzikanten.

De achterliggende filosofie van het totaalontwerp kadert binnen het thema van duurzaam bouwen: het zuinig omgaan met energie en het ontwikkelen van nieuwe ideeën die met behulp van minimale middelen een eerlijk resultaat geven.

Aansluitend op het cultureel centrum werd een parking voorzien voor 82 wagens bovengronds, omdat in de directe omgeving van de site voldoende parkeercapaciteit aanwezig was (Willem Lambertstraat + bibliotheekplein). In het ontwerp werd evenwel rekening gehouden om in een latere fase nog een ondergrondse parkeergarage te bouwen in twee ondergrondse lagen, met een totale capaciteit voor 143 wagens, met een directe aansluiting op de ondergrondse laag op niveau -1 van het cultuurcentrum, waar zich ook de ingang van de polyvalente feestzaal bevindt.

In 2018 mocht ‘CC De Factorij’ de Publica Award in ontvangst nemen en werd Archiles architecten (i.s.m. ebtca architecten) voor dit project genomineerd voor de German Design Award 2019 en de Architzer A+ Award 2018.

Technische info

Opdrachtgever

Belfius bank en Gemeente Zaventem

Locatie

Zaventem

Ontwerpteam

Archiles architecten, Abtca architecten, Stubeco, Heedfeld, D2S International, Alian Wauters

Periode

2014 – 2017

Oppervlakte

10.280 m²

Budget

21.349.099,43 EUR

Status

Uitgevoerd

Fotografie

Dennis De Smet