ONTWIKKELING ‘BURGERHOF’

  • Categorie: Wonen
  • Opdrachtgever: Swinnen woonprojecten nv
  • Locatie: Leopoldsburg
  • Ontwerpteam: archiles architecten
  • Periode: 2017 -....
  • Bouwprogramma: 

Fase 1: 8 rijwoningen
Fase 2: 6 halfopen eengezinswoningen
Fase 3: 40 appartementen met ondergrondse parking
Fase 4: 8 halfopen eengezinswoningen

  • Budget: € 10.000.000
  • Status: gefaseerde uitvoering

Project ‘Burgerhof’ in Leopoldsburg is een inbreidingsproject in een dorpse omgeving. De zoektocht bestond eruit om een kwalitatief project te ontwerpen voor de site met een hoge densiteit maar goed geïntegreerd in zijn omgeving. Enerzijds biedt de nieuwe ontwikkeling een groot aandeel appartementen, anderzijds bieden enkele grondgebonden woningen een nieuwe leefomgeving voor jonge gezinnen. Het aandeel van grondgebonden woningen zorgt ervoor dat het project aansluiting maakt met zijn omgeving. ‘Burgerhof’ biedt woongelegenheden voor jong en oud.

Bijzondere aandacht werd geschonken aan het ontwerp van de omgevingsaanleg en ontmoetingsruimtes. Een groot en groen centraal park optimaliseert de woonkwaliteit en geeft de bewoners een plaats waar men kan ontspannen en ontmoeten. Om de omgeving niet te sterk te belasten met de nieuwe bewoners, worden alle appartementen gericht naar het centrale groene plein en worden de private tuinzones naar de straatzijde geduwd. Dit zal de impact van het project op zijn omgeving verkleinen en op schaal van de omgeving brengen.


← Terug naar overzicht