Basisschool ‘Pierenbos’

Basisschool ‘Pierenbos’

Kaderend in de vernieuwing van het dorpscentrum van Halle-Zoersel werd een nieuwbouw opgericht voor de basisschool ‘Pierenbos’ met sporthal. Door de school opnieuw te voorzien in het dorpscentrum werd de kern van Halle Dorp versterkt door de duidelijke aanwezigheid van de school en alle nevenfuncties die veelvuldig door de bewoners gebruikt zouden kunnen worden. Bovendien zorgt de centrale ligging er nu voor dat de school voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is en stimuleert ze het gebruik van de fiets.

De school werd opgevat als besloten schoollandschap omzoomd door groen. Door het gebouwde volume op te delen in verschillende, kleinere entiteiten voor kleuterschool, lagere school en sporthal, met elk hun eigen toegang, werd de grote korrel doorbroken en ontstond een open, luchtige school met gebouwen en circulatiestromen die op maat zijn van de omliggende bebouwing. Aan de noordzijde kreeg de school een gezicht aan de dorpskamer, de openheid van de school wordt hier goed waarneembaar en zorgt voor een sterke visuele en fysieke relatie tussen de dorpskamer en de school. Door de strategische inplanting van de sporthal aan de dorpskamer werkt ze als een scharnier tussen de school en het dorp. De sporthal kan namelijk als volledig onafhankelijk deel functioneren binnen de school en zo kunnen ook externen hiervan eenvoudig gebruik maken.

Ook de refter en een extra polyvalente speelhal werden strategisch ingeplant binnen het geheel als schakel tussen de lagere school en de kleuterschool, met mogelijkheid tot gebruik door de bewoners van Halle voor diverse activiteiten. Door alle klaslokalen rond de speelplaats te organiseren ontstond een leesbaar en functioneel geheel waarbij de verschillende ruimtes met elkaar in contact staan en relaties met elkaar kunnen aangaan.

De gelijkvloerse bouwlaag van de school en de sporthal werd vormgegeven in een beige gevelsteen die aansluit bij de materialiteit van de omgeving. Gezien de functie van school en sporthal wel een zekere kleur en aanwezigheid mocht hebben in het dorpscentrum, onderscheidt de verdieping zich van de omgevende woningen door zijn metalen bekleding in een golvende plaat. De sporthal kreeg hierdoor een subtiel blinkende afwerking in aluzink, de school zelf kreeg een warme geeltint.

Een groene zone rondom de school, met ook kleine tuintjes, bij de kleuterklassen zorgt voor het behoud en het versterken van het groene karakter van het dorpscentrum. Parkeren werd georganiseerd op maat van de buurt door de parkeerplaatsen en een kiss & ride zone te integreren in de groene zone, verspreid over de drie aanliggende straten en de verschillende toegangen tot de school en de sporthal.

Op het vlak van energiehuishouding neemt de nieuwbouw een voortrekkersrol in. De school voldoet aan de normen voor een BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal) met een E-peil onder E40. De sporthal is eveneens erg duurzaam ontworpen en voldoet met een K-peil van 19 veruit aan de huidige eis van K40. Alle gebouwen op de site zijn gekoppeld op een centrale warmtebron, zodat op een efficiënte en onderhoudsvriendelijke manier kan verwarmd worden. De nodige regelingen zorgen ervoor dat een flexibel gebruik van de gebouwen mogelijk blijft. Een PV-installatie is geïntegreerd op het dak van de sporthal.

De gemeentelijke sporthal is volledig geïntegreerd in de schoolomgeving. Het principe van een open, brede school krijgt hier vorm doordat de sporthal eveneens intens zal gebruikt worden door de inwoners van de gemeente Halle-Zoersel. Verschillende sportverenigingen (basket, volleybal, circusschool, …) hebben hun intrek genomen in het gebouw dat op hun maat is ontworpen en afgestemd.

Een logische en praktische organisatie lag aan de basis van de uitwerking van de sporthal. Er werd maximaal ingezet op een leesbaar en functioneel gebouw voor de bezoekers. Robuuste en onderhoudsvriendelijke materialen werden gehanteerd om een duurzame sporthal op te richten. Op vlak van energieverbruik werd maximaal ingezet op een compact, goed geïsoleerd gebouw om warmteverliezen te beperken.

Technische info

Opdrachtgever

Gemeente Zoersel

Locatie

Halle-Zoersel

Ontwerpteam

Archiles architecten, Omgeving, Arcadis, De Fonseca, 2B-Safe

Aannemer

Groep Van Roey

Periode

2015 – 2017

Oppervlakte

4.345 m²

Budget

7.228.188,00 EUR

Status

Uitgevoerd

Fotografie

Liesbet Goetschalckx