NAC LAAKDAL

  • Categorie: Publiek
  • Opdrachtgever: Gemeente Laakdal
  • Locatie: Laakdal
  • Ontwerpteam: archiles architecten, Omgeving, Technum, Groep Van Roey nv
  • Periode: 2015
  • Oppervlakte: 4.780m²
  • Budget: € 6.500.000
  • Status: wedstrijd (tweede laureaat)

Wanneer het bestuur van Laakdal aangeeft dat het huidige gemeentehuis niet langer voldoet aan de eisen van een moderne gemeente, wordt de kans gegrepen om het hele historische centrum van Vorst-Laakdal te vernieuwen. Een herhuisvesting en integratie van allerlei gemeentelijke diensten met het bestaande 'sociaal huis' blijkt het meest aangewezen. Deze ingrepen geven ook aanleiding om de Markt herin te richten. Het oude gemeentehuis wordt voorzien van een horecafunctie en staat centraal in de historische driesvorm, omgeven door een Meiboomplein en gemeenschapstuin. Op die manier krijgt Laakdal terug een groen dorpscentrum. Via een multi-inzetbaar dorpsplein wordt de verbinding gemaakt met het nieuw administratief centrum dat zich met zijn grijsbruin genuanceerde baksteen perfect in de historische context van de omgeving inpast.      

Het uitgangspunt voor het NAC is het maximale behoud van het vrij recente sociaal huis en het maximaal vrijwaren van de open ruimte - het dorpsplein - voor het gebouw. Door de bestaande circulatie van het sociaal huis door te trekken rondom de bestaande tuin ontstaat een centrale patio. Een open ruimte die samen met de multifunctionele inkomhal een transparante as vormt van het dorpsplein tot in het bestaande sociaal huis, waar de backoffice van het NAC wordt ondergebracht. Deze transparante as zorgt voor aangenaam daglicht en doorzichten doorheen het hele gebouw maar zorgt er bovendien ook voor dat de backoffice op een natuurlijke wijze wordt afgescheiden van het publieke deel. Verder deelt deze as het nieuwe gebouw op in de bibliotheek en buitenschoolse kinderopvang enerzijds en de frontoffice van het administratief centrum anderzijds. Op de kop van het gebouw wordt de raadzaal gepositioneerd met zicht op het oude gemeentehuis. Zo gaat elke functie van het gebouw een relatie aan met het historische en nieuwe dorpsplein. Dit alles maakt het NAC tot een transparant en leesbaar geheel voor iedereen. 


← Terug naar overzicht