CULTUURHUIS ERPE-MERE

  • Categorie: Publiek
  • Opdrachtgever: Solva
  • Locatie: Erpe-Mere
  • Ontwerpteam: archiles architecten, Objekt architecten, Boydens, Lime Engineering, Omgeving, De Fonseca
  • Periode: 2016
  • Oppervlakte: 2.356 m²
  • Budget: € 4.300.000 (excl. btw)
  • Status: wedstrijd

De site voor het toekomstige Cultuurhuis van Erpe-Mere wordt gekenmerkt door het expressieve karakter van de bibliotheek, het gemeentehuis en de geasfalteerde parking, maar vooral door de aanwezigheid van de visvijver Steenberg. De omringende bosrand sluit de site af van de Oudenaardsesteenweg. De open ruimte binnenin deze bosrand heeft, door haar rust en intimiteit, afgesloten van de buitenwereld, groot potentieel om een kloppend hart te vormen voor de vrijetijdsactiviteiten in Erpe-Mere. Het Cultuurhuis overstijgt, door haar functie en inplanting, het eenduidige programma van de gemeentelijke toneelzaal. Binnen deze ‘campus’ van actieve gebouwen en parklandschap is het werkelijk een open huis waar cultuur en vrije tijd de regie opnemen. 

Op het onregelmatige bouwperceel wordt een orthogonaal grid geprojecteerd bestaande uit zes identieke vierkanten met zijden van zestien meter. Deze maatvoering is passend voor een multifunctionele zaal met 400 (zit)plaatsen, de kern van het bouwprogramma. Dit wordt ook doorgetrokken in de verticale as, zodat de maximale kroonlijsthoogte tevens zestien meter bedraagt, zoals bepaald in het BPA Steenberg. Het drieledige programma (zaal + foyer, bureelruimten & klaslokalen) krijgt een uiterlijke vertaling: het gebouw is een compositie van drie herkenbare volumes. De multifunctionele zaal nestelt zich in een afgerond volume, opgebouwd uit twee identieke cirkels. Een rechthoekig balkvolume, over twee verdiepingen, overbrugt het hoogteverschil tussen de parking en de vijver. De foyer bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping. De klaslokalen grenzen aan het wateroppervlak. Een vierkante toren markeert de inkom en organiseert de kantoorfuncties. De dienende ruimten (toiletten, vestiaire, backstage, technische lokalen …) worden gegroepeerd als ruggensteun en buffer tegenover de noordelijke parkingzijde. 

De zorgvuldige plaatsing en verdraaiing van de volumes ten opzichte van elkaar en het omliggende landschap, verzekert de noodzakelijke functionele en contextuele relaties. Het contact met de vijver en de omliggende bossen wordt bewust gezocht met behulp van de terrassen en specifieke doorzichten vanuit verschillende standpunten in het gebouw.


← Terug naar overzicht