BKO EN ACADEMIE WOORD & MUZIEK SCHERPENHEUVEL

  • Categorie: Publiek
  • Opdrachtgever: Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem
  • Locatie: Scherpenheuvel - Zichem
  • Ontwerpteam: archiles architecten
  • Aannemer: Bouwbedrijf Reynders B&I
  • Periode: 2011
  • Oppervlakte: 1.730 m²
  • Budget: € 2.670.655 
  • Status: uitgevoerd

Het gebouw voor de BKO en de Academie voor Woord en Muziek ontplooit zich met een perspectivische beweging van zijn geslotenheid aan de Eggersbergstraat naar de openheid van het groene plein, de speelruimte, het landschap, …. Deze beweging wordt versterkt door een scheluwtrekkende betonnen keerwand langs de ‘Engelse koer’ die tegen de naastliggende talud aanleunt.

Op het gelijkvloers zorgt de combinatie van open en gesloten vlakken voor een interessante wisselwerking tussen de binnen- en de buitenruimte van de BKO. De centrale dienstenkern loopt als een sterke en zichtbare as door heel het gebouw en zorgt voor de belangrijkste scheiding tussen de leefgroepen. Het ietwat massieve volume van de Academie rust op de onderliggende BKO. Het overwegend gesloten karakter van dit volume wordt doorbroken d.m.v. verticale raampartijen die een zekere ritmiek aan de lange gevels geven.

Naast architecturale keuzes is ook met het oog op duurzaamheid en energetische redenen (o.a. inertie) gekozen voor een vrij massieve manier van bouwen. De benedenbouw bestaat uit spouwmuren in combinatie met een betonskelet. Centraal loopt er doorheen heel het gebouw een massieve kern die de algemene stijfheid van het gebouw ten goede komt. In deze kern worden alle technieken gecentraliseerd (leidingen/kanalen/kabels, zowel horizontaal als verticaal) en zijn ook alle technische dienstlokalen ondergebracht wat de kostprijs van het project gunstig beïnvloed. Bijgevolg zal er ook enkel onder dit centrale deel een kruipkelder voorzien worden. Het bovenliggende volume voor de Academie voor Woord en Muziek bestaat uit een klassieke spouwmuurconstructie. De trapeziumvorm van de meeste lokalen zorgt door zijn geometrie al voor een betere akoestische demping.

Er werd geopteerd om een zo compact mogelijk bouwvolume te ontwerpen. De compactheid en de afwezigheid van o.a. patio’s beperken de geveloppervlakte wat leidt tot een kleiner warmteverliesoppervlak.

Het groendak draagt niet alleen bij tot een beter geïsoleerd gebouw maar heeft verder ook nog een bufferende werking op gebied van hemelwaterhuishouding. Het afgevoerde water naar het regenwaterrioleringsstelsel wordt op deze manier beperkt.

Er werden 2 autonoom te gebruiken ingangen (BKO – Academie) voorzien. Er is echter op een zeer eenvoudige manier een koppeling mogelijk tussen beide functies ter hoogte van lift, doorheen het centrale volume.

De BKO is opgedeeld in 2 leefgroepen. De verblijfsruimte per leefgroep is flexibel in te richten naar de wensen van de kinderen en de begeleiders. Ook is er desgewenst een koppeling mogelijk tussen deze twee leefgroepen wat het geheel van de BKO nog flexibeler maakt. Ook het ontbreken van interne hoogteverschillen draagt hiertoe bij, wat overigens de veiligheid voor de kinderen ten goede komt.

De 1° verdieping herbergt de Academie voor Woord en Muziek. Deze verdieping bevat leslokalen en een podiumzaal.


← Terug naar overzicht