BASISSCHOOL VISSENAKEN

  • Categorie: Onderwijs
  • Opdrachtgever: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling infrastructuur
  • Locatie: Vissenaken
  • Architect: archiles architecten, Omgeving, Studie 10, De Fonseca
  • Periode: 2018
  • Oppervlakte: 1.261 m²
  • Budget: € 1.679.643 excl. btw
  • Status: wedstrijd

Te midden van het landelijke Vissenaken is basisschool ‘De Uilenboom’ gelegen langs een drukke invalsweg naar Tienen. Rond het oorspronkelijke en karaktervolle schoolgebouw uit 1911 zijn in de loop der jaren verschillende toevoegingen aangebracht. Resultaat is een onoverzichtelijk en onwerkbaar geheel van ruimtes, waarbinnen de school doorheen de jaren steeds opnieuw zijn plek heeft gezocht en gecreëerd om op de best mogelijke manier les te kunnen geven aan alle kinderen. Dat het plaatsgebrek nijpend is, wordt bewezen doordat leerjaar 5 en 6 les krijgen in ruimtes die gehuurd worden boven de frituur aan de overzijde van de Aarschotsesteenweg.

Om bijkomend plaats te creëren binnen de school, werd in 2016 besloten om een nabijgelegen woning aan te kopen om hier alle administratieve functies in onder te brengen. Dit leidt er wel toe dat directie en secretariaat volledig afgesloten zijn van het schoolgebeuren.

Onlangs greep de school de unieke kans om het achtergelegen weiland aan te kopen, zodat eindelijk kon nagedacht worden over een duurzame toekomstvisie voor de school. Vooropgesteld wordt om 6 klassen voor de lagere school en nieuwe turnzaal te bouwen in het binnengebied.

Als startbasis is gekeken wat het totaal te realiseren, gewenste programma is voor de school (zie ook oppervlaktetabel bijgevoegd onder onderdeel ‘budgettaire haalbaarheid’). Op deze wijze wordt er over gewaakt dat het uiteindelijk concept tegemoet komt aan de wensen van de school. Het behoud van het historisch kader van de school is voor ons een evidentie. Na studie blijkt het gebouw uit 1911 ook ideaal voor een indeling als kleuterschool. Alle nodige ruimtes vinden een geschikte plaats en de grote, ruime klassen zijn uitermate geschikt voor het kleuteronderwijs. Door de beschikbare verdiepingshoogte kan zelfs nagedacht worden om de ruimtes in te richten met duplexen of dergelijke.

Het resultaat van onze totaalvisie is een doordacht toekomstperspectief waarbinnen nog ruimte is voor keuzemogelijkheden en overleg met bouwheer en gebruikers. De school wordt opnieuw ervaren als 1 geheel, samengesteld uit verschillende entiteiten. Elk met hun eigen functie en specifieke relaties en vormgeving. Een duidelijk gezicht langs de Aarschotsesteenweg versterkt de aanwezigheid van de school binnen de dorpskern van Vissenaken, en duidt eveneens de centrale toegang aan. De openheid van het binnengebied blijft maximaal gevrijwaard en is nog duidelijk waarneembaar. De nieuwe speelplaats ligt afgesloten ten opzichte van de omliggende gebouwen. De grenzen worden duidelijk gedefinieerd binnen één overzichtelijk geheel. De ‘uilenboom’ staat hierin centraal.


← Terug naar overzicht