BASISSCHOOL HALLE-ZOERSEL

  • Categorie: Onderwijs
  • Opdrachtgever: Gemeente Zoersel
  • Locatie: Zoersel
  • Ontwerpteam: archiles architecten, Omgeving landschapsarchitectuur
  • Aannemer: Groep Van Roey nv
  • Periode: 2015 - 2017
  • Oppervlakte: 4.345 m²
  • Budget: € 7.228.188
  • Status: uitgevoerd
  • Foto's: Liesbet Goetschalckx

Kaderend in de vernieuwing van het dorpscentrum van Halle-Zoersel wordt een nieuwbouw opgericht voor basisschool ‘Pierenbos’ met sporthal. Door de nieuwe school opnieuw te voorzien in het dorpscentrum zal de kern van Halle Dorp versterkt worden door de duidelijke aanwezigheid van de school en alle nevenfuncties die veelvuldig door de bewoners gebruikt kunnen worden. Bovendien zorgt de centrale ligging ervoor dat de school voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is en stimuleert het gebruik van de fiets.

De school is opgevat als besloten schoollandschap omzoomd door groen. Door het gebouwde volume op te delen in verschillende, kleinere entiteiten voor kleuterschool, lagere school en sporthal met elk hun eigen toegang wordt de grote korrel doorbroken en krijgen we een open, luchtige school met gebouwen en circulatiestromen die op maat zijn van de omliggende bebouwing. Aan de noordzijde krijgt de school een gezicht aan de dorpskamer, de openheid van de school is hier goed waarneembaar en zorgt voor een sterke visuele en fysieke relatie tussen de dorpskamer en de school. Door de strategische inplanting van de sporthal aan de dorpskamer werkt ze als een scharnier tussen de school en het dorp. De sporthal kan namelijk als volledig onafhankelijk deel functioneren binnen de school en zo kunnen ook externen hiervan eenvoudig gebruik maken.

Ook de refter en een extra polyvalente speelhal worden strategisch ingeplant binnen het geheel als schakel tussen de lagere school en de kleuterschool, met mogelijkheid tot gebruik door de bewoners van Halle voor diverse activiteiten. Door alle klaslokalen rond de speelplaats te organiseren ontstaat een leesbaar en functioneel geheel waarbij de verschillende ruimtes met elkaar in contact staan en relaties met elkaar kunnen aangaan.

De gelijkvloerse bouwlaag van de school en de sporthal wordt vormgegeven in een beige gevelsteen die aansluit bij de materialiteit van de omgeving. Gezien de functie van school en sporthal wel een zekere kleur en aanwezigheid mag hebben in het dorpscentrum onderscheidt de verdieping zich van de omgevende woningen met een bekleding in ruitvormige leien met een neutrale grijze kleur voor de sporthal en een gele kleurschakering voor de lagere school.

Een groene zone rondom de school met ook kleine tuintjes bij de kleuterklassen moet zorgen voor het behoud en het versterken van het groene karakter van het dorpscentrum. Parkeren wordt georganiseerd op maat van de buurt door de parkeerplaatsen en een kiss & ride zone te integreren in de groene zone, verspreid over de drie aanliggende straten en de verschillende toegangen tot de school en de sporthal.


← Terug naar overzicht