Voorstelling

Archiles architecten is een enthousiast en dynamisch team. Opgericht in 1986 kan Archiles architecten een jarenlange ervaring in de architectuur voorleggen.

Archiles architecten is zeer bedreven in de sector van overheidsopdrachten, maar is ook bij projectontwikkelaars, grote bedrijven, kantoren en industrie een echte referentie.

Onze focus ligt op hedendaagse vormgeving die naadloos past in de omgeving, in goede balans met functionaliteit en die aansluit bij de huidige maatschappelijke tendensen.

Wij bouwen relevante gebouwen, verankerd in hun omgeving en zijn steeds op zoek naar het karakter van de plek. Een grondige lezing van de ruime site vormt de start van ieder ontwerp. Onze gebouwen bieden een antwoord op de noden van de gebruikers, de bedreigingen van de omgeving, maar ook op de potenties van de plek.

Om tot relevante gebouwen te komen, worden verschillende principes gevolgd zoals functionaliteit, duurzaamheid, samenhang en haalbaarheid. Archiles architecten gaat resoluut voor een kwalitatieve leefomgeving binnen één duurzaam geheel.

De realisatie van bouwprojecten wordt almaar complexer: niet alleen omwille van de technische evoluties, maar ook omwille van de steeds toenemende normering en regelwetgeving en de steeds kortere termijnen voor studie en uitvoering.

Continu bijleren en de trends volgen is voor ons een conditio sine qua non. De mix tussen onze ervaren en jonge medewerkers geeft daarvoor de nodige zuurstof.

Vanuit deze vaststelling is het onze filosofie om alle know-how te bundelen in één ontwerpteam, bestaande uit zowel architecten als ingenieurs, ten dienste van de opdrachtgever, met een drievoudige invalshoek:

* Kwaliteit : beantwoorden aan het gevraagde (strikte realisatie van het programma van eisen), samenbrengen van gespecialiseerde ervaringen, samenbrengen van esthetische en technische aspecten, …

* Planning : respecteren van de in overleg bepaalde termijnen, zowel van studie als van uitvoering, rekening houdend met de specifieke procedures

* Budget : bewaken van een efficiënte aanwending van de beschikbare financiële middelen, maximaliseren van de eventuele subsidies, optimaliseren van de bouwkosten in functie van de exploitatiekosten, ...

Waar nodig doet Archiles architecten beroep op deskundige onderaannemers. Zo ontstaat een complementair team met een optimale projectorganisatie, waarbij de verantwoordelijkheid en vooral de coördinatie tussen de verschillende disciplines bij de ontwerper liggen.